Listy

Usługa polegająca na przyjęciu, przemieszczeniu i doręczeniu przesyłki listowej zwykłej (przesyłka nierejestrowana). Deklarowany czas dostarczenia adresatowi przesyłki listowej zwykłej wynosi 4 dni robocze po jej nadaniu.

Przesyłkę zwykłą można nadać w Punkcie Obsługi Klienta InPost lub przekazać do doręczenia Doręczycielowi InPost w trakcie dedykowanego odbioru (usługa tylko dla firm i instytucji).

Uwaga, w związku z deregulacją rynku pocztowego w Polsce, na mocy nowej Ustawy Prawo Pocztowe, od dnia 1 stycznia 2013 roku obsługujemy korespondencję we wszystkich przedziałach wagowych, również o wadze mniejszej niż 50 gramów.

Waga (g)

Gabaryt A
(maks.wym. 2x32,5x23 cm)

Gabaryt B
(maks.wym. 6x36x26 cm)

Cena Brutto

Cena Netto

Cena Brutto

Cena Netto

do 50 g

1,40 zł

1,14 zł

3,30 zł

2,68 zł

51-100 g

1,40 zł

1,14 zł

3,30 zł

2,68 zł

101-350 g

1,40 zł

1,14 zł

3,30 zł

2,68 zł

351-500 g

3,20 zł

2,60 zł

4,10 zł

3,33 zł

501-1000 g

3,20 zł

2,60 zł

4,10 zł

3,33 zł

1001-2000 g

5,50 zł

4,47 zł

6,40 zł

5,20 zł

Usługa polegająca na przyjęciu, przemieszczeniu i doręczeniu przesyłki listowej zwykłej (przesyłka nierejestrowana). Deklarowany czas dostarczenia adresatowi przesyłki listowej zwykłej wynosi 3 dni robocze od dnia jej nadania. List nadawany i doręczany jest w obszarze administracyjnym danego miasta.

List lokalny to przesyłka tańsza i szybsza od standardowego listu zwykłego - dzięki ominięciu procesu logistycznego droga listu do nadawcy jest o 1 dzień krótsza, a cena o 16% niższa.

Uwaga, w związku z deregulacją rynku pocztowego w Polsce, na mocy nowej Ustawy Prawo Pocztowe, od dnia 1 stycznia 2013 roku obsługujemy korespondencję we wszystkich przedziałach wagowych, również o wadze mniejszej niż 50 gramów.

Waga (g)

Gabaryt A
(maks.wym. 2x32,5x23 cm)

Gabaryt B
(maks.wym. 6x36x26 cm)

Cena Brutto

Cena Netto

Cena Brutto

Cena Netto

do 50 g

1,30 zł

1,06 zł

3,20 zł

2,60 zł

51-100 g

1,30 zł

1,06 zł

3,20 zł

2,60 zł

101-350 g

1,30 zł

1,06 zł

3,20 zł

2,60 zł

351-500 g

3,00 zł

2,44 zł

4,00 zł

3,25 zł

501-1000 g

3,00 zł

2,44 zł

4,00 zł

3,25 zł

1001-2000 g

5,00 zł

4,07 zł

6,30 zł

5,12 zł

Usługa polegająca na przyjęciu, przemieszczeniu i doręczeniu przesyłki listowej zwykłej ekspresowej.

Deklarowany czas dostarczenia adresatowi przesyłki listowej zwykłej wynosi 3 dni robocze od dnia jej nadania.

Przesyłka będzie oznaczona specjalną naklejką lub opisem o treści „EKSPRES”. Na kopercie zostanie naklejony jeden kod kreskowy - numer nadawczy. Za pomocą tego kodu kreskowego InPost kontroluje proces doręczenia przesyłki. Numer nadawczy nie jest udostępniany klientom.

Przesyłkę zwykłą ekspresową można nadać w Punkcie Obsługi Klienta InPost lub przekazać Doręczycielowi InPost w trakcie dedykowanego odbioru (usługa dostępna dla firm i instytucji).

Uwaga, w związku z deregulacją rynku pocztowego w Polsce, na mocy nowej Ustawy Prawo Pocztowe, od dnia 1 stycznia 2013 roku obsługujemy korespondencję we wszystkich przedziałach wagowych, również o wadze mniejszej niż 50 gramów.

Waga (g)

Gabaryt A
(maks.wym. 2x32,5x23 cm)

Gabaryt B
(maks.wym. 6x36x26 cm)

Cena Brutto

Cena Netto

Cena Brutto

Cena Netto

do 50 g

1,90 zł

1,54 zł

4,10 zł

3,33 zł

51-100 g

1,90 zł

1,54 zł

4,10 zł

3,33 zł

101-350 g

1,90 zł

1,54 zł

4,10 zł

3,33 zł

351-500 g

3,60 zł

2,93 zł

5,70 zł

4,63 zł

501-1000 g

3,60 zł

2,93 zł

5,70 zł

4,63 zł

1001-2000 g

7,00 zł

5,69 zł

8,70 zł

7,07 zł

Usługa pocztowa polegająca na przyjęciu, przemieszczeniu i doręczeniu przesyłki listowej rejestrowanej w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem. Przyjęcie przesyłki rejestrowanej następuje za potwierdzeniem nadania a doręczenie za potwierdzeniem odbioru.

Deklarowany czas dostarczenia adresatowi przesyłki listowej rejestrowanej wynosi 3 dni robocze od dnia jej nadania.

W momencie nadania na przesyłce w trybie rejestrowanym zostanie umieszczony kod kreskowy. Kod kresowy jest numerem identyfikacyjnym przesyłki i umożliwia śledzenie etapów jej doręczenia. Odbiorca przesyłki rejestrowanej potwierdza odbiór przesyłki opatrzonej numerem identyfikacyjnym.

Za dodatkową opłatą nadawca może wykupić usługę Zwrotnego Potwierdzenia Odbioru Listu poleconego ekspresowego oraz jego ubezpieczenie.

Uwaga, w związku z deregulacją rynku pocztowego w Polsce, na mocy nowej Ustawy Prawo Pocztowe, od dnia 1 stycznia 2013 roku obsługujemy korespondencję we wszystkich przedziałach wagowych, również o wadze mniejszej niż 50 gramów.

Waga (g)

Gabaryt A
(maks.wym. 2x32,5x23 cm)

Gabaryt B
(maks.wym. 6x36x26 cm)

Cena Brutto

Cena Netto

Cena Brutto

Cena Netto

do 50g

3,50 zł

2,85 zł

5,10 zł

4,15 zł

51-100 g

3,50 zł

2,85 zł

5,10 zł

4,15 zł

101-350 g

3,50 zł

2,85 zł

5,10 zł

4,15 zł

351-500 g

5,00 zł

4,07 zł

5,90 zł

4,80 zł

501-1000 g

5,00 zł

4,07 zł

5,90 zł

4,80 zł

1001-2000 g

7,50 zł

6,10 zł

8,40 zł

6,83 zł

Informacje o usłudze

Tryb doręczenia

List zwykły, zwykły lokalny, zwykły ekspresowy

Przesyłka zostanie dostarczona pod wskazany adres i przekazana adresatowi, a w przypadkach określonych prawem także innej osobie uprawnionej do jej odbioru.

List polecony

W przypadku nieobecności adresata przesyłki rejestrowanej, doręczyciel umieszcza w skrzynce oddawczej, na drzwiach adresata lub w innym widocznym miejscu pisemne zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki oraz adresie Punktu Pocztowego, Punktu Awizacyjnego lub Oddziału, w którym przesyłkę należy odebrać w terminie kolejnych 7 dni, licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia zawiadomienia.

Opakowania

Koperta InPost

Każdy klient może nabyć w Punkcie Obsługi Klienta kopertę na przesyłki listowe o wadze do 1000g. Koperta wykonana jest ze sztywnej i trwałej tektury zapewniającej bezpieczeństwo przesyłanej korespondencji. Koperta wyposażona jest również w specjalny samoprzylepny pasek klejowy gwarantujący pewne zamknięcie koperty.

Cena koperty InPost: 1 zł brutto

Pudełka InPost

InPost oferuje klientom opakowanie na paczki wysyłane za pośrednictwem struktury logistycznej InPost. Każdy klient może nabyć w Punkcie Obsługi Klienta pudełka na paczkę o wadze do 5000g. Pudełka wykonane są z odpowiednio sztywnej i trwałej tektury zapewniającej bezpieczeństwo przesyłanej korespondencji.

Cena pudełka InPost: od 1,90 zł do 4,70 zł brutto

Wzór adresowania

Wizualizacja poprawnego adresowania przesyłki listowej w opakowaniu własnym klienta lub Kopercie InPost oraz Pudełka InPost.

Załącznik A - wzór wypełnienia

Wymiary i wagi

Gabaryt A - maksymalny wymiar 20x325x230 mm

Gabaryt B - maksymalny wymiar 60x360x260 mm

W przypadku przekroczenia któregokolwiek z powyższych wymiarów dopłata do przesyłki za niestandardowy rozmiar wynosi 15 zł brutto.

InPost doręcza listy o wadze nie przekraczającej 2000 g oraz o maksymalnych wymiarach, gdzie suma długości, wysokości (grubości) oraz szerokości wynosi 900 mm - przy czym największy z wymiarów nie może przekroczyć 610 mm. Powyższe maksymalne wielkości przesyłek określa Regulamin §1.

Zwroty przesyłek

Jeżeli przesyłka nie zostanie doręczona adresatowi, pomimo wyczerpania możliwości jej doręczenia lub wydania odbiorcy, zostanie zwrócona nadawcy na adres wskazany na przesyłce (adres zwrotny). Przesyłka zwracana nadawcy z tego powodu zostanie opisana w sposób umożliwiający identyfikację przyczyny niedoręczenia. Opłata za zwrot 1 przesyłki nie doręczonej wynosi 50% wartości opłaty nadawczej, nie mniej niż 1 zł (+ 23% VAT) bez względu na rodzaj przesyłki.

ZPO

Usługa dostępna wyłącznie dla listów poleconych.

Usługa pocztowa polegająca na potwierdzeniu odbioru przesyłki listowej rejestrowanej. Potwierdzenia odbioru adresat dokonuje dodatkowym dokumencie dołączonym do przesyłki (ZPO). Po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia odbioru adresata Zwrotne Potwierdzenie Odbioru kierowane jest do doręczenia do nadawcy pod wskazany adres. Zwrotne Potwierdzenie Odbioru zawiera datę doręczenia przesyłki oraz podpis odbiorcy. Druk Zwrotnego Potwierdzenia Odbioru jest dostępny w Punkcie Obsługi Klienta i jest bezpłatny.

Koszt Zwrotnego Potwierdzenia Odbioru: 1,6 zł brutto. Czas doręczenia ZPO: 3-4 dni od daty doręczenia przesyłki do adresata.

Załącznik E - zwrotne potwierdzenie odbioru

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie przesyłek to usługa polegająca na dodatkowym zabezpieczeniu zawartości przesyłki rejestrowanej (list polecony ekspresowy) przed jej uszkodzeniem, zniszczeniem lub zaginięciem. Usługa realizowana jest na mocy polisy ubezpieczeniowej zawartej między InPost Sp. z o.o. a Generali Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie przesyłek obowiązuje od momentu nadania korespondencji do chwili jej skutecznego doręczenia do odbiorcy, podczas przewozu środkami transportu InPost.

Ubezpieczenie oferowane jest w dwóch wariantach:

  1. ubezpieczenie do kwoty 500 zł - opłata 2 zł brutto
  2. ubezpieczenie do kwoty 1000 zł - opłata 3 zł brutto

Cennik usług pocztowych InPost - PDF

Opłatę wnosi się w postaci znaków opłaty pocztowej InPost lub na mocy stosownej umowy na świadczenie usług pocztowych. Znaki opłaty pocztowej umieszcza się na adresowej stronie przesyłki.

Wzór umieszczania opłaty - PDF

Nadawca ma obowiązek przygotować przesyłkę w taki sposób, aby:

  • nie było dostępu do jej zawartości
  • zawartość była należycie zabezpieczona
  • zawartość nie zagrażała osobom w jej otoczeniu oraz innym przesyłkom.

Nadawca powinien wypełnić druk potwierdzenia nadania. Na potwierdzeniu nadania muszą znaleźć się:

  • dane adresowe nadawcy i odbiorcy
  • informacja o kwocie ubezpieczenia
  • deklaracja o wartości i zawartości przesyłki
  • podpis klienta i osoby przyjmującej przesyłkę

Wzór potwierdzenia nadania przesyłki ubezpieczonej - PDF

Szczegółowe zasady realizowania usługi ubezpieczenie przesyłek określa Regulamin Świadczenia Usługi Pocztowej - przesyłka ubezpieczona - PDF

Zobacz też ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie Generali - PDF

Usługa polegająca na przyjęciu, przemieszczeniu i doręczeniu przesyłki listowej zwykłej (przesyłka nierejestrowana). Deklarowany czas dostarczenia adresatowi przesyłki listowej zwykłej wynosi 4 dni robocze po jej nadaniu.

Przesyłkę zwykłą można nadać w Punkcie Obsługi Klienta InPost lub przekazać do doręczenia Doręczycielowi InPost w trakcie dedykowanego odbioru (usługa tylko dla firm i instytucji).

Uwaga, w związku z deregulacją rynku pocztowego w Polsce, na mocy nowej Ustawy Prawo Pocztowe, od dnia 1 stycznia 2013 roku obsługujemy korespondencję we wszystkich przedziałach wagowych, również o wadze mniejszej niż 50 gramów.

Gabaryt/waga

do 50 g

51-100 g

101-350 g

351-500 g

501-1000 g

1001-2000 g

Gabaryt A

1,20 zł

1,40 zł

1,50 zł

1,90 zł

3,80 zł

4,80 zł

 

 

Namierz przesyłkę


Znajdź nas
© copyright 2011 by InPost.pl

InPost S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Malborska 130, 30-624 Kraków, Numer KRS 0000536554, prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 10.000.000 PLN, NIP: 679-308-76-24

realizacja: trendmaker.pl


Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ